Bestillingsskjema Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Regelsupport lønn og personal

  • Lønn                     (Skatt - Arbeidsgiveravgift - Lønnsinnberetning)
  • Arbeidsrett         (Arb.miljø, Ansettelser, Oppsigelser, Kontrakter, m.m.)
  • Trygd                    (Sykepenger -  Foreldrepenger)
  • Ferierettigheter (Feriepenger, Ferie, Fritid)
  • Pensjoner           (Pensjoner m.m.) 
  • Lønnsguide        (Systemrettet oppslag - Visma Lønn)


Regelsupport lønn og personal - bestilling (priser pr. mnd eks. mva)

  Pris pr. mnd.:  Kryss av:
Regelsupport lønn og personal Inntil 15 ansatte 180,-
Regelsupport lønn og personal Inntil 30 ansatte 255,-
Regelsupport lønn og personal Inntil 50 ansatte 330,-
Regelsupport lønn og personal Inntil 100 ansatte 400,-
Regelsupport lønn og personal Inntil 200 ansatte 495,-
Regelsupport lønn og personal Inntil 350 ansatte 535,-
Regelsupport lønn og personal Inntil 500 ansatte 610,-
Regelsupport lønn og personal Inntil 1000 ans. 640,-
Regelsupport lønn og personal Over 1000 ans. 825,-
     

 

 

Kundeopplysninger

Kundenummer:
Kundenavn:
Kontaktperson:
Epost kontaktperson:
Forhandler:

 

 

 

Alle priser er eks. mva.
 

Avtalen gjelder fra og med (dato):

Jeg har lest og godtatt vilkårene i dokumentet "Generelle vilkår for Supportavtaler (Klikk på linken på linjen over for å lese avtalevilkårene).

For å skrive ut skjemaet i utskriftsvennlig versjon, klikk her med HØYRE musknapp og velg "Skriv ut" eller "Print" i menyen som dukker opp.